БИАС-М

ЗЕМНИ ВИЗИИ - Хартиен Фестивал

Елиана Анхина ( Бразилия )                                                                                                     уголеми плаката

15.05.17 - 21.05.17

2017 година  - период на срещата на модернистичния порив с търсенето на чисто човешките забравени ценности, противопоставянето на "духовно"  и "материално", "свое" и "чуждо", "природа" и "човек".

Галерия "Артур" представя самостоятелния проект "Земни визии" на бразилската авторка Елиана Анхина - член на Световната асоциация на авторите, работещи с хартия IAPMA. Експонатите, изработени от бананова хартия , се характеризират както с интересния материал и нетрадиционен подход, така и със своеобразен "земен" колорит. Търсената идейна и съдържателна особеност на проекта е отразена и в наименованието "ЗЕМНИ ВИЗИИ".
Елиана Анхина е известна авторка в това изкуство, член на IAPMA / световната асоциация на авторите работещи с хартия / и нейното представяне в София има и друга важна мисия.Тя ще е един от хората, които ще споделят опита на световната организация в нейната международна дейност и представянето на конгресите и в различни точки на света. Това е свързано със събитието от програмата на ФЕСТА за презентиране на програмата и домакинството на България през 2018 на поредния конгрес на IAPMA.