БИАС-М

ЦВЕТЕН ФОРУМ - Празнична Обща Изложба

27.11.14 - 19.12.14                                                                                                                       уголеми плаката

    Галерия "Артур" отбелязва 5 години от създаването си с празнична обща изложба "Цветен форум".

    В експозицията участват автори с трайно присъствие в художествения живот на галерията. Всеки от тях има реализирани самостоятелни или съвместни изяви в пространството на "Артур". Тази празнична среща е мълчалива цветна полемика за различните способи за изразяване и въздействие. Погледът на твореца е отражение в очите на зрителя. Кръгът се затваря, но кръговратът продължава. Вложената творческа енергия е въздействие върху зрителя. Споделена с него се връща като вдъхновение за твореца.

  С тази експозиция екипът на "Артур" изказва своята благодарност към авторите, създаващи облик и атмосфера на галерията.