БИАС-М

РИТЪМ, ТУШ И ЦВЯТ - живопис и рисунка

Мира Рахнева                                                                                                                             уголеми плаката
Вили Николов

21.01.14 - 14.02.14 

  Галерия "Артур" представя "Ритъм, туш и цвят" - съвместна изложба живопис и рисунка на Мира Рахнева и Вили Николов.
   Двама млади творци, с различен артистичен почерк, с изградена характерност на визия и техника, представят подбрани творби в една експозиция. Общото излъчване е своеобразна ритмичност в живописния подход, жизненост и баланс на цветове и форми. Образи и колоритни пластове се редуват в непрекъснат музикален кръговрат.
   Джаз и фолклор, контрабас и гайда, ангелски криле и ноти, земя и небе - всичко е непрестанен цветен ритъм.
   Рисунките с туш на Мира Рахнева доизграждат, избистрят музикално и емоционално посланията. Движещата сила на житейския кръговрат е любовта. Музиката е нейният глас, цветовете изграждат образа й - търсен, променлив, неуловим....