БИАС-М

ЦВЯТ И ЛИНИЯ - живопис

Николай Каранфилов                                                                                                                 уголеми плаката

06.10.11 - 28.10.11

     Галерия "Артур" представя самостоятелна изложба - живопис на Николай Каранфилов. Надсловът "Цвят и линия" е изборът на автора - зад това название, според него се крие същината на понятието Живопис. И ако на пръв поглед, това определение изглежда схематично, неточно или прозаично, достатъчна е срещата с платната на Николай Каранфилов. Думите ЦВЯТ и ЛИНИЯ добиват онзи "животообразуващ" смисъл, без който изкуството престава да бъде усет и отношение към света и се превръща в изкуствено. "Моето отношение към цветовете е като към въздуха, който дишаме и чрез който живеем" - казва художникът.
    Духът в живописта са цветовете, а линията създава формите, обитаващи пространството. Така понятието живопис се превръща в процес на сътворяване и изживяване.