БИАС-М

ПРЕЗ ЖЕНСКИТЕ ОЧИ - живопис и графика

04.06.10 - 25.06.10                                                                                                                  уголеми плаката                              

Ганка Янчева
Йова Чолакова - Гочева
Костадинка Миладинова - Milady
Людмила Дамянова
Ралица Николова

 Експозицията под надслов "През женските очи" включва подбрани творби на пет познати имена в съвременното ни изобразително изкуство: Ганка Янчева, Йова Чолакова - Гочева, Костадинка Миладинова, Людмила Дамянова и Ралица Николова. Всяка от тях има своите търсения и реализация в различните сфери на изящните изкуства, но ги обединява любовта им към природата и редовните им общи участия в ежегодно провеждани пленери. Интерпретацията на средата, която ни заобикаля при петте авторки е различна като техника, цветоусещане и сюжети, но при всяка една съществува потребността от запазване на красивото около нас и желанието им, то да бъде достояние на всеки, запазил сетивата си. Въпреки надслова, изложбата няма феминистко звучене, а общо желание на представените творци да погледнем на света чрез деликатната чувствителност на женските очи.
 Видео ProBG - Антракт