БИАС-М

МОСТ - живопис

студенти НБУ, с ръководител Ива Владимирова                                                               уголеми плаката

21.01.11 - 14.02.11

        Галерия "Артур" представя обща изложба - живопис на група студенти от Департамент "Изящни изкуства" на Нов Български Университет, с преподавател Ива Владимирова.
        Подбраните творби са резултат от работата на младите живописци след проведения през 2010 г. семинар на тема "Мостът - конструкция, комуникация, образ". Мисълта на Корбюзие /един от най-големите архитекти на отминалия век, сред основоположниците на конструктивизма/ , че "точно в моста човешкият гений, воля и труд са намерили най-яркия си израз" е мото на тази тема. Тя има за цел да провокира творческото въображение на младите хора и предоставя възможност за тълкуване на понятието "мост" като класически обект с различен образ и визия, или пък като философска категория - връзка между минало и бъдеще, различни поколения, човекът и светът около него.
      Експозицията е илюстрация за отношението на младите творци към заобикалящата ни среда.