БИАС-М

ЖИВОПИС

                                                                                                                                                          уголеми плаката

Ива Владимирова
Николай Каранфилов

19.03.10 - 11.04.10

 

   Независимо от различните на пръв поглед внушения и форма на изява, обединяващото за тези творци е особената сетивност, заредила творбите им. Зад експресивността на цвета и формата, в платната на Ива Владимирова синтезът е явен - всички детайли се обединяват в едно ярко цяло като настроение и чувство. В картините на Николай Каранфилов има извличане на вътрешна структура, която може да бъде детайлизирана, проследена в логичната й последователност. Този привиден антисинтез не е деструктивен, а начин за навлизане в дълбочина през нишките на багрената мрежа. Така дори в противоположните подходи - синтез и антисинтез, двамата творци постигат едно и също философско осмисляне, поглед отвън и отвътре със средствата на своята живопис.