БИАС-М

СЛЪНЧЕВ КРЪГОВРАТ - живопис

Светла Христова                                                                                                                   уголеми плаката

17.04.18 - 30.04.18

Галерия "Артур" представя "Слънчев кръговрат" - поредната самостоятелна изложба на Светла Христова.
Представените творби в характерната авторска смесена техника са рядко срещаната симбиоза от богата цветност, богато въображение и усещане за баланс. Многоцветността е облагородена от мекото и елегантно съчетание на тоналности. Богатството на детайли и символика, подчертано от декоративния похват е без натрапване на излишна повтаряемост в стилизирани образи и цветни фризове, но излъчва усещане за прецизна композиционна подреденост.
Разпознаваемите белези в творчеството на Светла Христова са въображение, иносказателност, многопластовост и многоцветност. Тази самостоятелна изложба е една нова цветна алегория - трудното умение да изобразиш отвлечени понятия с конкретни образи и да вложиш в живописното изграждане цвят, слънце, ирония, закачка и философия.
"Слънчев кръговрат" е експозиция, в която въображението и интелигентността превръщат умелото рисуване в ярко и въздействащо творчество.