БИАС-М

НАЧАЛОТО НА ДНИТЕ - живопис

Румен Читов                                                                                                                                 уголеми плаката

29.10.15 - 20.11.15

Галерия "Артур" представя самостоятелна изложба живопис на Румен Читов.
Представената колекция от картини, създадени през последните години е с название "Началото на дните". Подбраните творби са в характерната идеограмна авторова стилистика в съчетание с абстрактна опростеност на формите и експресивна яркост на цветовите контрасти.
Графичната изчистеност и привидният дисонанс в многообразието на символни знаци създават специфична тонална система, непозната "звездна карта" със собствен поетичен и философски код. Неслучайната, осмислена подредба на символи е като загадъчна писменост, съхранила древност, мъдрост, бъдеще, детски възторг, очакване, надежда и радост от преоткриването на света.
Експозицията е преживян и споделен опит за естетско съчетаване на философия, поезия и живопис в едно цяло. Творецът Румен Читов продължава да отглежда своята цветна градина, озарена от началото на дните.