БИАС-М

Светла Христова

      Родена в град София. През 1988 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури "Константин  - Кирил Философ", а през 1993 г. - английска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Работи като преводач на художествена литература от английски и испански език. Художник на свободна практика. Член е на СБХ.

           Самостоятелни изложби:

- 1980, 81, 83 г.         гр. София
- 1983 г.                   гр. Братислава
- 1995 г.                   Американски колеж, гр.София
- 1997 г.                   Централен дом на архитекта, гр.София
- 1998 г.                   Руски културен център, гр.София
- 1999г.                    Българско национално радио, гр.София
- 2000 г.                   галерия "Цар Освободител" 6, гр.София
- 2001 г.                   галерия "Артамонцев", гр.София
- 2003 г.                   Национална галерия за чуждестранно изкуство,
                               галерия "Стълбата", гр.София
- 2005, 2007 г.           Музикален център "Борис Христов", гр.София
- 2006 г.                   галерия "Пагане", гр.София
- 2006 г.                   бизнес център "Платинум", гр.София
- 2007 г.                   галерия "Рафаела", гр.София
- 2006,2007,2008,2009 г.   галерия "Пагане", гр.София
- 2010 г.                   галерия "Артур", гр. София
- 2013 г.                   галерия"Артур", София

             Участия в международни конкурси:

- 1988, 89 г.            III и IV-та Международна изложба на миниатюрата в
                             Торонто, Канада, организирана от галерия "Дел Белло"
- 2002 г.                 Хуморфест 12, Фолиньо, Италия (отличие)
- 2002 г.                 Международен конкурс за дизайн на пощенска марка,
                             Япония (почетна грамота)
- 2004 г.                 изложба "Живописатира", гр.София
- 2005 г.                 Международен конкурс за пощенско изкуство
                             и карикатура, гр.София - 3 - та награда
- 2006, 2007 г.          Национална изложба на карикатурата
- 2006 г.                 изложба "Живописатира", София (специално участие)
- 2006 г.                 обща изложба карикатури "България и Европа", Париж
- 2012 г.                 галерия "България" - изложба "Цветни сънища"
- 2012 г.                 галерия "205", гр. София 

       Нейни творби са притежание на частни колекции в България, Австрия, Германия, Франция, Канада, Израел, САЩ, Великобритания.

Участие в изложби

ЦВЕТНИ ПОСЛЕПИСИ - живопис, ЦВЕТНА АЛЕГОРИЯ - живопис